youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

עסוקים כל היום ב"כיבוי שריפות"? הנה פתרון פשוט שיכול לשפר את המצב

איך עוברים מכיבוי שריפות להדלקת משואות בחינוך?
זוהר פורשיאן
16/12/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא