youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

התלמידים התקילו אתכם, השיעור לא זורם כמו שציפיתם? כך תאלתרו בקלות בכיתה

מורים, הבמה שלכם: שישה כלים פרקטיים ופשוטים לאלתור בכיתה
נעמי טובי
11/18/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא