whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

האם בית הספר שלכם מנותק מסביבתו? כך תשנו זאת

5 שלבים לבניית פרויקט לימודי אקטיביסטי חברתי-סביבתי בבית הספר
מלכה רוטשילד
07/11/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא