youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
לחלום בגדול

כיצד משנים את מערכת החינוך? מתחילים בסדירויות

רוצים לעשות שינוי בעולם החינוך? כדאי שתתחילו מלקרוא את הכתבה הזו
דר. גידי קפלן
08/10/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא