youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

איך מתמודדים עם ההלקאה העצמית של מערכת החינוך?

למה מערכת החינוך מלקה את עצמה? והאם זה עוזר לה להשתנות?
מורה נבוכה
26/09/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא