youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

הוראה פרונטאלית - מספיק ודי!

העולם השתנה, התלמידים והמורים השתנו, ובכל זאת - מערכת החינוך מתנהלת כפי שהתנהלה מאז היווסדה. מה צריך להשתנות ואיך משנים?
ד"ר ליאור אבימן
20/08/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא