youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

למה החלטתי להפסיק ללמד?

אחרי שתקראו את הכתבה הזאת, יתכן שגם אתם תחליטו להפסיק ללמד
טום מודן
24/06/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא