youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

איך להסביר לילדי הגן את החוק הראשון של ניוטון?

גם רעיונות מורכבים אפשר להסביר בקלות. רק צריך לדעת איך
מכון דוידסון לחינוך מדעי
25/06/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא