whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
קידום מצוינות

איך משפיעה האווירה בכיתה על שאיפות התלמידים?

האם האווירה בכיתה והעניין הכיתתי בנושא הנלמד יכולים לשנות את עתידם של התלמידים?
מכון דוידסון לחינוך מדעי
25/06/2023
quote-image

עוד כתבות בנושא