youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

האפליקציה המדעית שסחפה את המדינה

אפליקציה חדשה כבשה את ישראל, העניין המדהים הוא שהיא גורמת למאות אלפי אנשים ללמוד מדעים
מכון דוידסון לחינוך מדעי
04/05/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא