youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

על עפיפונים וימי הורים

ימי ההורים נמצאים כבר מעבר לאופק. זה הזמן להתכונן ליום הורים יוצא דופן ומגדל במיוחד
רות עומר
21/08/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא