youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

למה ההורים של התלמידים שלי לא מעורבים בלימודי ילדיהם?

הורים מכל שכבות האוכלוסייה מייחסים חשיבות רבה לחינוך ילדיהם. אז למה לא כולם מעורבים בו?
מוריה יזרעאלב
28/03/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא