whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

למה ההורים של התלמידים שלי לא מעורבים בלימודי ילדיהם?

הורים מכל שכבות האוכלוסייה מייחסים חשיבות רבה לחינוך ילדיהם. אז למה לא כולם מעורבים בו?
מוריה יזרעאלב
28/03/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא