youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

מתי בפעם האחרונה נתת לתלמידים להוביל את הלמידה?

כשתלמידים מובילים את הלמידה הם מעורבים יותר, מתעניינים ונהנים מהלמידה. אז למה בעצם אנחנו לא עושים זאת יותר?
רימה קוגן
27/03/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא