youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

כך הבנתי מה באמת חשוב בתפקיד המחנכת

סיפור מופלא על תלמיד שעלה לארץ ומורה שלא ויתרה לרגע על ההצלחה והאושר שלו
נטעלי שפילמן קרפל
12/03/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא