youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

12 צעדים להעצמה ובניית מסוגלות עצמית של התלמידים

איך כמורים אנו יכולים להעצים את תלמידינו ולקדם את עתיד המדינה?
מעיין כהן סבן
12/24/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא