youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

איך הופכים את הטעות לאורחת רצויה בכיתה?

איך אנו מתייחסים לטעויות שלנו ושל תלמידינו, וכיצד הדבר משפיע על ההוראה שלנו?
שומעים חינוך
08/04/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא