youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

לפני שמתחילה שנת הלימודים - אתם חייבים לדעת משהו על המורה של הילדים שלכם

בתוך כל הבאלגן של תחילת השנה - אל תשכחו לומר למורה את הדבר הכי חשוב...
ד"ר עליזה בלוך
8/31/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא