youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
הוראה היברידית
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

המיתוס הגדול מכולם - האם באמת יש דבר כזה 'מוח מתמטי'?

על הקשר בין פסיכולוגיה, דפוסי חשיבה והישגים במתמטיקה
ענת שושני
17/08/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא