youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

אחת ולתמיד: האם יש כזה דבר "מוח מתמטי"?

האם ההנחה כי הצלחה במתמטיקה היא נחלתם של תלמידים בעלי "כישרון מתמטי" היא נכונה? מתברר שאנשים רבים מאוד יכולים להצליח במתמטיקה
ענת שושני
17/07/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא