whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

איך משפיעה המאה ה-21 על משחקי התפקידים של המורה והתלמיד?

הגיע הזמן להגדיר מחדש את הציפיות והדרישות מכל שחקן במערכת - כך שיתאימו למציאות העכשווית
ורד אדר
19/06/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא