youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

10 משחקים קבוצתיים מנצחים לקידום למידה בכיתה

דרכים יצירתיות ופשוטות להנאה בלמידה בכל מקצוע
הילי זוורו
02/08/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא