youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

בלי מבחנים, בלי שיעורי בית ובלי ציונים, מדוע בכל זאת הם לומדים?

האם בית ספר שהינו חלומם של תלמידים ומורים רבים יכול להתקיים במציאות?
זהר קפלן
21/05/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא