youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

יזמי חינוך? התאחדו! התפרסמה רשימה פומבית של יזמי חינוך

רשימה של עשרות יזמים ואנשי חזון בתחום החינוך פתוחה לכולם לטובת שיתופי פעולה
שלומי קוסקובסקי
3/29/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא