youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

זוכרים איך הרגשתם בשנה הראשונה להוראה?

הבנת הרגשות של מורים חדשים זה מרכיב חשוב להצלחתם
אגף התמחות וכניסה להוראה
08/03/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא