youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

הם רק צריכים לרצות?

מחשבות על כדורגל, מוטיבציה וסלילת הדרך של התלמידים להצלחה
אור ב. שמש
02/07/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא