whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

50 דרכים לחיבור הלמידה בכיתה לחיי התלמידים

התלמידים שלנו מאמינים שהידע שהם לומדים לא נוגע לחייהם. איך משנים את דעתם?
אור ב. שמש
11/03/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא