whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

חינוך בהקשבה - כיצד התקשורת הבין אישית יכולה לחולל שינוי בכיתה?

כיצד ניתן ליישם כבוד, אחריות, כלים לניהול קונפליקטים בשיח היומיומי ולא רק לדבר עליהם?
ספירית רוטמן
29/07/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא