youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

להיות מורה זה להיות עדה לרגעים מיוחדים

דרורה אוסיה מספרת על אחד מרגעי הקסם הרבים שחוותה כמורה
דרורה אוסיה
02/02/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא