youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

הלחישה במערה: שינוי בחיי התלמידים יכול להתרחש כשאנו עצמנו מוכנים להשתנות

לעתים החוויות המשמעותיות ביותר בחיי המורה מתרחשות בין תלמידיו
דרורה אוסיה
1/20/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא