whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

רוח המורה: מה יישאר אצל התלמידים שלנו לאחר שיסיימו את בית הספר?

לא ברור איך הסתדרנו בלי המושג הזה עד עכשיו
ד"ר שלומי טוביאק
18/01/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא