youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

רוח המורה: מה יישאר אצל התלמידים שלנו לאחר שיסיימו את בית הספר?

לא ברור איך הסתדרנו בלי המושג הזה עד עכשיו
ד"ר שלומי טוביאק
1/18/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא