whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

מה הוציא 2000 תלמידים לרחובות? אקלים, ולא בית ספרי

כיצד נלמד את משבר האקלים בבית הספר?
גילה לוי הוברמן
04/08/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא