whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

על הקשבה פנימה והקשבה החוצה

מה עושים עם המתח שבין הזהות המקצועית לזהות האישית?
רות סלומון
10/07/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא