youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

להיות יציבה כשהילד מתפרק. על רגעים קשים בכיתה.

מה זה מסגור מחדש ואיך הוא יכול לעזור בכיתה
רות סלומון
28/05/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא