youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

היא הוציאה את כעסה על תלמידה אבל מה שקרה אח"כ הפתיע את שתיהן

קורה שטועים מול תלמידים - השאלה איך צומחים משם
רות סלומון
04/04/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא