whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

מזרות לזהות: שיקום תהליך גיבוש הזהות בקרב בני נוער בסיכון

כיצד מורים של תלמידים בסיכון, ובמיוחד מורים בבתי ספר אתגריים יכולים לשנות את חייהם של התלמידים שלהם?
אורי רום
27/12/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא