youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

חרם חברתי? לא בכיתה שלי!

4 שלבים בדרך למניעת חרם בכיתה שלך
״חברים״ - טיפול קבוצתי לשיפור כישורים חברתיים
26/12/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא