youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

חוטים של חינוך

על החוטים המחברים וקושרים בין מורה לתלמידיו ועל העבודה הנפלאה, המרתקת והמשמעותית ביותר בעולם
מיקה דפני
14/12/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא