youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
ללמוד מהעולם

חוטים של חינוך

על החוטים המחברים וקושרים בין מורה לתלמידיו ועל העבודה הנפלאה, המרתקת והמשמעותית ביותר בעולם
מיקה דפני
14/12/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא