youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
הוראה היברידית
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

כולנו בני אדם

המורות והמורים שלנו הם גיבורות וגיבורי העל שאנו פוגשים בחיינו. לפעמים אנחנו שוכחים - שגם הם בני אדם.
IAmPoli
13/12/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא