youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

10 עקרונות לעבודת מורים עם תלמידים בעלי חרדה חברתית

מה עושים עם התלמידים שמסרבים לדבר בכיתה וחוששים מהרגע בו המורה תפנה אליהם?
רונית הררי
09/11/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא