youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

לומדים ביחד: מתמטיקה בלי חילוק

כיצד מלמדים מתמטיקה בכיתה ובה 50 תלמידים בחטיבת הביניים ובתיכון, ללא חלוקה ליחידות לימוד או הקבצות?
הילי מרום
25/09/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא