youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

המקצה האחרון: איך מעוררים מוטיבציה בקרב תלמידי יב'?

תלמידי יב' נוטים להיות בעלי מוטיבציה נמוכה ללמידה. כיצד תשנו זאת בזמן קצר?
חגית קליימן צופן
9/25/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא