youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

מאפס למאה: 7 עקרונות למשוב מקדם

משוב הניתן לתלמיד או לתלמידה יכול לקדם אותם, אך גם לפגוע בלמידה. כיצד תוכלו לתת משוב אפקטיבי לתלמידיכם?
יוני אנזל
07/08/2022
quote-image
הערכה אפקטיבית היא כזו שמצליחה לייצר שינוי בתפיסת החשיבה של הלומד.

עוד כתבות בנושא