youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

שבעת העקרונות למשוב מקדם

משוב הניתן לתלמיד יכול לקדם אותו, אך יכול גם לפגוע בלמידה. כיצד תוכלו לתת משוב אפקטיבי לתלמידיכם?
יוני אנזל
22/05/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא