youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

כן מבחנים, אבל לא כאלה

למה מבחנים באופן בו הם מבוצעים היום מעודדים את התלמידים שלנו ללמוד למידה שטחית שלא תשאיר בהם סימן? ואיך ניתן לשנות זאת?
אפרת פירסט
8/26/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא