youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
הוראה היברידית
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
לחלום בגדול

מה הקשר בין יחידות עילית, ריצה ומתמטיקה?!

תוכנית הכשרה חדשה למורים למתמטיקה שתוביל את התלמידים להצלחה - בכל המישורים.
עמותת דרייב www.amutatdrive.org
10/08/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא