youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

מה הקשר בין יחידות עילית, ריצה ומתמטיקה?!

תוכנית הכשרה חדשה למורים למתמטיקה שתוביל את התלמידים להצלחה - בכל המישורים.
עמותת דרייב www.amutatdrive.org
8/10/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא