youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

תנו להם לחקור

איך מצמיחים תלמידים עצמאים, בעלי חשיבה ביקורתית ויכולות למידת חקר? התשובה מתחילה כאן
לומדים עם הספרייה הלאומית
02/07/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא