youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

התקווה הישראלית שלי בחינוך

כיצד תוכלו גם אתם לקרב בין המגזרים השונים בחברה הישראלית?
shaidr
23/05/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא