youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

איך מתאימים את הלמידה בכיתה לכל תלמיד בלי להוסיף שעות עבודה?

מי אמר שהמורה צריך/ה להתאים את הלמידה לתלמידים? מתברר שהם שמחים לעשות זאת בעצמם
חינוך ממבט אחר
17/10/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא