youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

תודה שזכיתי ללמוד איתך וסליחה שלא אמרתי את זה קודם:מכתב למורה

התלמידות האלו הבינו שלאורך השנים הן לא הביעו בפני המורות והמורים שלהן כמה הם היו משמעותיים להן, אז הן החליטו לכתוב מכתב
חינוך ממבט אחר
31/01/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא