youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

דברים שרואים מכאן לא רואים משם: תנו לנו לעזור לכם

מה קורה כששתי תלמידות מחליטות לסייע למורים לשפר את החינוך בישראל?
חינוך ממבט אחר
4/15/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא