youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

הרפורמה המשמעותית, בדרך לאן?

מבט מבית הספר על רפורמת ""למידה משמעותית"" והשלכותיה
davidyro1
13/04/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא