youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

השיעור החשוב ביותר

שיעורי החינוך יכולים להיחרט בלבבות התלמידים שלכם ולהישאר איתם לתמיד.
עומר ויסבלום
06/04/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא